W.G.F. Jansen 1871-1949

Willem George Frederik Jansen
Hij werkte als decoratieschilder bij porseleinfabriek Rozenburg in Den Haag en als plateel ontwerper in Gouda.
In 1908 ging hij in Blaricum als kunstschilder wonen.
Zijn werk behoort tot de nabloei van de Haagse School en Jacob Maris was zijn grote voorbeeld,
deze invloeden zie je in zijn vlotte penseelvoering en liefde voor het mooie Hollandse landschap.
hij schilderde met vlotte penseelvoering en fraai kleurgebruik vooral zee- en strand gezichten, boerenerven, rivier gezichten, weidelandschappen en heidelandschappen met schapen.

Enig resultaat