Coren Geus

Realisme is voor mij niet louter waarheid en tegenstelling zichtbaar maken. Het zien,het waarnemen is uiterst gedifferentieerd en om al die waarnemingen die op je netvlies belanden, om te zetten in olieverf is een wonder op zichzelf en een van de wezenlijke kenmerken van de (schilder) kunst.

Het manipuleren door weglaten, toevoegen, accenten, kleurschakeringen te gebruiken, dient om spanningen op te roepen. Als het schilderij af is en ik me realiseer dat de beoogde ontmoeting tussen werkelijkheid en fantasie tot stand is gekomen, geeft mij dat telkens weer voldoening.

Toont alle 3 resultaten